Ken MacLeodin The Corporation Wars -trilogia

Kapitalismiin kurkottavat robotit
Ken MacLeodin The Corporation Wars -trilogia

Skotlantilainen science fiction -veteraani Ken MacLeod on palannut yli kymmenen vuoden tauon jälkeen avaruuteen.

Tuore The Corporation Wars -trilogia sijoittuu etäiseen tulevaisuuteen, kaukaiselle planeettakunnalle. Mutta kuten MacLeodin aiemmissakin tarinoissa, tapahtumat peilaavat nyky-yhteiskuntia ja juuri nyt esillä olevia kiistakysymyksiä. Tosin tällä kertaa ihmisten toilailuja seuraavat toisenlaiset olennot. MacLeod on näet kaivautunut science fictionin juurille ja kirjoittanut tarinan roboteista.

Teoksista Dissidence (2016), Insurgence (2016) ja Emergence (2017) koostuva The Corporation Wars ei palaa pelkästään avaruuteen ja ”kovan scifin” teemoihin. Sen ohessa sarja lämmittää uudelleen MacLeodin maneeriksi muodostuneen kerronnallisen välineen, jossa nykypäivän tai lähitulevaisuuden poliittisissa kamppailuissa ryvettyneet yksilöt palaavat jatkamaan kiistojaan.

Tällä kertaa mukana ei ole The Fall Revolution -sarjan (1995–1999) tai Engines of Light -trilogian (2000–2002) tapaan obskuureja marxilaisia, libertaarisia tai anarkistisia fraktioita. Kamppailut ammentavat itse asiassa paljon enemmän siitä ”kulttuurisotien” tematiikasta, jota MacLeod työsti etenkin kirjoissa Intrusion (2012) ja Descent (2014). Kysymys kuuluu, miten ihmiset suhtautuvat edistykseen, teknologiaan, vapauteen ja valtaan?

Historian kiihdyttäjät ja taantujat

The Corporation Wars -trilogian tarinalliset juuret kurkottavat kaukaiseen menneisyyteen – eli meidän lähitulevaisuutemme. Kaksi terroristista yhteenliittymää, Reaktio (Reaction, Rax) ja Kiihdytys (Acceleration, Ax), kävivät veristä taistelua sekä toisiaan että vakiintunutta valtaa vastaan. Muu maailma joko seurasi neuvottomana sivusta tai osallistui epäsymmentriseen sotaan vaihtuvin liittolaisuuksin.

Molemmat ideologiset suuntaukset pohjautuvat tämän hetken yhteiskunnallisiin kiistoihin ja ristiriitoihin. Reaktio on erilaisten rasististen, konservatiivisten ja harvainvaltaisten asenteiden amalgaami, kun taas Kiihdytys ottaa mallinsa ”akkselerationismiksi” kutsutusta melko marginaalisesta ajattelusuuntauksesta. Se on tuttu lähinnä ihmisille, jotka käyvät ympäristökysymyksiä tai teknologista kehitystä koskevia keskusteluja verkossa.

”21. vuosisadan resuisella reunalla kuolemattomuus oli ainoa asia, jonka puolesta kelpasi kuolla. Tavoittelemisen arvoista oli vain se, että koko ihmiskunnasta tulisi maailmankuulu. Ainut uneksimisen arvoinen utopia oli, että kaikilla maailmassa olisi ensimmäisen maailman ongelmia. Ja ainoa keino päästä sinne olisi antaa palaa läpi kapitalismin, päästä tuon väistämättömän vaiheen ohi niin nopeasti kuin mahdollista.”
    – Dissidence, s. 24

VILLE LÄHTEEN KEN MACLEOD-ARTIKKELI JATKUU PAINETUSSA LEHDESSÄ.

Ken MacLeod Tähtivaeltajassa

Ken Macleod – Maailman työläisten neljäs internationaali vapauden ja avaruuden puolesta -artikkeli (1/97)
MacLeod, Ken: Science fiction ja tulevaisuus -artikkeli (2/00)
Politiikkaa, Ken MacLeod, politiikkaa -haastattelu (3/00)
MacLeod, Ken: Kuutamourakointia -novelli (3/00)

Kirja-arvostelut

Cassini Division (3/99)
Tähtijaosto (2/00)
Sky Road (3/00)
[useita] (1/01)
Dark Light (2/03)
Newton's Wake (2/05)
Learning the World (2/06)
The Execution Channel (2/07)
The Night Sessions (2/09)
The Restoration Game (3/12)
Dissidence (2/17)